Sabor ljekara baner 2018

Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije donio je odluku da se radovi na predstojećem Saboru prezentuju kroz dvije forme:

  • usmene prezentacije,
  • elektronske poster prezentacije.

Usmene prezentacije radova 

Usmene prezentacije radova obavezno prati i prezentacija radova na video projektoru koju učesnici pripremaju u programu Microsoft Office Power Point.

Fajl sa Power Point prezentacijom mora biti dostavljen Organizacionom odboru putem forme Predaja prezentacija najkasnije do četvrtka, 11.10.2018. u 11,00 časova.

Dužinu trajanja usmenih prezentacija određuje Radno predsjedništvo i ona iznosi za:

  • plenarna uvodna predavanja maksimalno 20 minuta,
  • uvodna predavanja u okviru tema maksimalno 15 minuta,
  • prezentacija rada od 5 do maksimalno 7 minuta.

Poster prezentacije radova

Prezentacije radova u formi postera moguće su isključivo u elektronskoj formi - putem e-postera.

Dužinu trajanja prezentacije elektronskog postera odrediće Komisija za ocjenu postera neposredno prije početka prezentacije.

Poster u elektronskoj formi učesnici izrađuju kao maksimalno jedan slajd ePostera u dimenziji 54x96, odnosno proporciji 9:16 (širina x visina), koji mogu pripremiti pomoću programa Microsoft Power Point (Preuzmite šablon za izradu ePostera). Na posteru se mogu nalaziti i fotografije, grafikoni i tabele. Poželjno je koristiti osnovne fontove slova. 

Poster obavezno sadrži ime i prezime vodećeg autora i koautora i nazive ustanova iz kojih dolaze.

ePoster mora biti snimljen kao PDF ili PPT fajl i dostavljen Organizacionom odboru putem forme Predaja prezentacija najkasnije do četvrtka, 11.10.2018. u 11,00 časova.

 

Učesnicima 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije, koji žele da obezbijede smještaj tokom trajanja Sabora preporučujemo:

 Hotel "Berane"

Hotel Berane

Adresa: Ivangradska 1, Berane

Telefon: +382 51 680 080

Email: 

Facebook: https://www.facebook.com/hotelberane/

web: www.hotelberane.me

 

Hotel "S" Berane

Hotel S

Adresa: Mitropolita Pajsije bb

Telefon: +382 51 232 031, +382 69 366 506

Email: 

Facebook: https://www.facebook.com/Hotel-S-994835890650003/

Web: 

 

Hotel "Luka's" Berane

Hotel Lukas

Adresa: Milorada Jovančevića bb

Telefon: +382 67 611 766

Email: lukascg@t-com.me

Facebook: https://www.facebook.com/hotellukas.berane

Web: 

Hotel "IL SOLE" Berane

Il Sole Hotel

Adresa: ulica Polimska br. 76  Berane

Telefon: +382 67 516 515

Email: hotelilsole@t-com.me

Facebook: https://www.facebook.com/ilsolehotel/

Web: https://www.ilsolehotel.com

 Hotel "Komovi" Andrijevica

Hotel Komovi

Adresa: ulica Branka Deletića bb, Andrijevica

Telefon: +382 (0) 51 243 016, +382 (0) 69 045 911

Email: hotelkomovi@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/hotelkomovi/ 

Web: https://www.hotelkomovi.com

 

 Radovi učesnika Sabora ljekara moraju biti pripremljeni u skladu sa uputstvima Naučnog odbora.

Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije donio je odluku o rokovima za uplatu i visini kotizacije za učešće na predstojećem Saboru.