Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije donio je odluku da se radovi na predstojećem Saboru prezentuju kroz dvije forme:

  • usmene prezentacije,
  • elektronske poster prezentacije.

Odlukom broj 487/2 od 18.09.2018.godine Ljekarska komora Crne Gore izvršila je vrednovanje i kategorizaciju 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije.

Naučni i Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije usvojili su Program Sabora.

U Program Sabora ukupno je uvršteno 193 rada, od čega su 11 uvodna predavanja, 14 predavanja sponzorisano je od strane farmaceutskih kuća, 76 radova će biti usmeno prezentovano, dok će 92 rada biti predstavljeno putem elektronskih poster prezentacija.

Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije donio je odluku o rokovima za uplatu i visini kotizacije za učešće na predstojećem Saboru.

Ljekari, zdravstveni radnici i saradnici koji žele da budu aktivni učesnici - 39. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije i prezentuju svoj rad, treba da najkasnije do 5. septembra 2018. godine, popune elektronsku prijavu na sajtu Sabora koja sadrži osnovne biografske podatke o autorima rada kao i sažetak rada.

 Radovi učesnika Sabora ljekara moraju biti pripremljeni u skladu sa uputstvima Naučnog odbora.