Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

Ljekari, zdravstveni radnici i saradnici koji žele da budu aktivni učesnici - 39. Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije i prezentuju svoj rad, treba da najkasnije do 5. septembra 2018. godine, popune elektronsku prijavu na sajtu Sabora koja sadrži osnovne biografske podatke o autorima rada kao i sažetak rada.

Autori koji to žele, tekst rada u cjelini, koji su napisali u skladu sa Uputstvom za pisanje rada prilikom popunjavanja elektronske prijave, mogu dodati i fajl sa svojim radom.

Nakon recenzije Naučnog odbora, autori radova će putem emaila koji su naveli prilikom popunjavanja prijave, biti obavješteni o statusu svog rada, kao i datumu i načinu predaje Power Point fajlova sa prezentacijomm ukoliko je predviđeno usmeno saopštenje rada.

Detaljna obavještenja i ostale informacije vezane za Sabor možete naći na sajtu www.saborljekara.org i Facebook stranici: https://www.facebook.com/saborljekara/

Dodatne informacije o Saboru zainteresovani mogu dobiti slanjem elektronske poruke putem posebne forme Kontakt na sajtu Sabora, direktno putem emaila: info@saborljekara.org ili putem Facebook Messenger-a.