Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije donio je odluku o rokovima za uplatu i visini kotizacije za učešće na predstojećem Saboru.

Ljekari koji se do 5. oktobra 2018. godine prijave za učešće na Saboru ostvaruju pogodnosti uplate rane kotizacije u iznosu od 25,00 eura.

Visina kotizacije nakon 5. oktobra 2018. godine iznosiće 30,00 eura.

Za ljekare iz zdravstvenih ustanova iz Srbije čiji radovi budu prihvaćeni, troškove kotizacije snosi organizator - Društvo ljekara sjeverne Crne Gore.

Učesnici Sabora ljekara kotizaciju mogu uplatiti na žiro račun Društvo ljekara sjeverne Crne Gore br. 535-17894-38 kod Prve banke Crne Gore, sa naznakom „Kotizacija za Sabor ljekara“.

Potvrdu o izvršenoj uplati potebno je pokazati prilikom registracije i preuzimanja materijala.

Zdravstvene ustanove i kompanije, osim potvrde o uplati, najkasnije do 8.10.2018.godine treba da dostave i spisak učesnika za koje su uplatitli kotizaciju putem faksa +382 51 233 324 ili e-maila: marketing@saborljekara.org

Kotizacija za učešće na Saboru se odnosi na aktivne učesnike koji prezentuju svoj rad, kao i na pasivne koji učestvuju kao slušaoci bez svog rada.

U kotizaciju su uračunati materijali za predavanja, štampani primjerci Programa i Zbornika radova, sertifikati, suveniri, brošure i promotivni materijali, kao i ulaznice za svečanu večeru.
uplatnica kotizacija DLJCG