Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

U prvoj polovini XX vijeka zdravstvene prilike na našim prostorima su bile zabrinjavajuće. Zarazne bolesti kao što su sifilis, pjegavi tifus, kolera, tuberkuloza i kuga svakodnevno su odnosile živote naših sugrađana. Nerazjašnjena patogeneza otežavala je tretman nezaraznih bolesti, ne samo kod nas, nego i u mnogo razvijenijim krajevima svijeta.

Iako malobrojni, naši ljekari su pokušavali svojim predanim radom da iskorijene brojne bolesti, podignu nivo zdravstvene zaštite i zdravstvene prosvijećenosti stanovništva. Kako bi razmijenili svoja iskustva i podijelili nova otkrića, ljekari tadašnjeg Ivangrada i Bijelog Polja sastali su se 19. februara 1968. godine. Na tom sastanku formirana je Podružnica ljekara Ivangrada i Bijelog Polja, te usvojen prijedlog o udruživanju Podružnice sa Podružnicom ljekara iz Pljevalja, ljekarima iz Kolašina i Mojkovca. Ujedinjena Podružnica ljekara sjevernih krajeva Crne Gore imala je sastanak već nakon mjesec dana u Bijelom Polju. U narednih par godina, sastanci su se održavali u Mojkovcu, Rožajama i u Ivangradu.

Ideja o formiranju Sabora ljekara rodila se susretu Podružnice 28. juna 1970. godine. Tadašnji susret obilježilo je prisustvo profesora Medicinskog fakulteta iz Beograda i predsjednika Društva ljekara Crne Gore i Srpskog lekarskog društva. Odlučeno je da se susreti ljekara pograničnih područja Crne Gore i Srbije, održavaju svake godine mijenjajući mjesto sastanka.

Zvanično Prvi Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije održan je 27. juna 1971.godine u Bijelom Polju. Tada je štampan Program Sabora i Zbornik radova. Narednih godina uslijedili su sastanci u Novoj Varoši, Ivangradu, Priboju, Pljevljima, Prijepolju..

I nakon gotovo pedeset godina, Sabor ljekara odžava se u gradovima sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije sa nesmanjenim entuzijazmom i željom za napredovanjem u medicinskim znanjima, držeći korak sa najsavremenijim tokovima moderne medicine.