Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije donio je odluku da se radovi na predstojećem Saboru prezentuju kroz dvije forme:

  • usmene prezentacije,
  • elektronske poster prezentacije.

Usmene prezentacije radova 

Usmene prezentacije radova obavezno prati i prezentacija radova na video projektoru koju učesnici pripremaju u programu Microsoft Office Power Point.

Fajl sa Power Point prezentacijom mora biti dostavljen Organizacionom odboru putem forme Predaja prezentacija najkasnije do četvrtka, 11.10.2018. u 11,00 časova.

Dužinu trajanja usmenih prezentacija određuje Radno predsjedništvo i ona iznosi za:

  • plenarna uvodna predavanja maksimalno 20 minuta,
  • uvodna predavanja u okviru tema maksimalno 15 minuta,
  • prezentacija rada od 5 do maksimalno 7 minuta.

Poster prezentacije radova

Prezentacije radova u formi postera moguće su isključivo u elektronskoj formi - putem e-postera.

Dužinu trajanja prezentacije elektronskog postera odrediće Komisija za ocjenu postera neposredno prije početka prezentacije.

Poster u elektronskoj formi učesnici izrađuju kao maksimalno jedan slajd ePostera u dimenziji 54x96, odnosno proporciji 9:16 (širina x visina), koji mogu pripremiti pomoću programa Microsoft Power Point (Preuzmite šablon za izradu ePostera). Na posteru se mogu nalaziti i fotografije, grafikoni i tabele. Poželjno je koristiti osnovne fontove slova. 

Poster obavezno sadrži ime i prezime vodećeg autora i koautora i nazive ustanova iz kojih dolaze.

ePoster mora biti snimljen kao PDF ili PPT fajl i dostavljen Organizacionom odboru putem forme Predaja prezentacija najkasnije do četvrtka, 11.10.2018. u 11,00 časova.