Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

Prijavljivanje učesnika 39.Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije je obavezno i može se obaviti isključivo popunjavanjem elektronski prijave.

Ukoliko prijavljujete više radova, za svaki rad morate popuniti posebnu prijavu.

Molimo Vas da popunite sva "obavezna" polja koja su označena zvjezdicom *.

Podaci o učesniku


Autori i naziv rada


Sažetak rada

Unesite tekst sažetka rada ne duži od 500 riječi.

Sažetak treba da sadrži ciljeve rada, materijal, metode, rezultat i zaključak.

Ukoliko je sažetak Vašeg rada u drugačijoj formi, cijeli tekst sažetka unesite u prvo polje, a u ostala unesite crtu "-".

Ne ponavljati naziv rada, autore i ustanove, jer su ti podaci već unešeni kroz prethodna polja.


Cijeli rad

Ukoliko želite, možete dodati fajl sa Vašeg računara sa cijelim tekstom rada (tekst mora biti napisan u skladu sa uputstvima za pisanje rada).

U nazivu fajla koristiti samo slova bez praznih polja. Umjesto razmaka koristiti srednju ili donju crtu "-" ili "_"


 

 

Organizacioni odbor 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije garantuje Vam sigurnost i povjerljivost podataka koje ste unijeli u ovu formu.

Klikom na dugme potvrdi prijavu, podaci koje ste unijeli biće proslijeđeni Naučnom odboru.