Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

Odlukom broj 487/2 od 18.09.2018.godine Ljekarska komora Crne Gore izvršila je vrednovanje i kategorizaciju 39. Sabora ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije.

Sabor je kategorisan kao domaći simpozijum sa međunarodnim učešćem, čiji predavači i učesnici dobijaju sljedeći broj bodova:

  • uvodno predavanje                             10 bodova,
  • autor rada                                          7 bodova,
  • koautori rada                                      4 boda,
  • rad prezentovan u vidu postera             3 boda,
  • učešće bez rada                                 2 boda.

Putem sljedećeg linka možete preuzeti kompletan tekst Odluke o vrednovanju i kategorizaciji skupa u .pdf formatu.